“VinciSmile” bejergisi akymy

“VinciSmile” 6 ädimde iş tertibi

“VinciSmile”, 3 + 4 modelimiz bilen görlüp-eşidilmedik dolanyşyk wagtyny wada berýär (3D bejeriş meýilnamasynyň dizaýny üçin 3 gün we deňleşdiriji önümçilik üçin 4 gün), her işiň wagtynda berilmegini üpjün edýär.

 • Diş lukmany

  Kliniki kabul edişlik

  Zerur bejergi bilen kliniki barlag.Suratlara we rentgen filmine düşüň.

 • internet web sahypasy

  Kazyýet işi

  Anketany dolduryň.Agyzdan skaner faýllaryny, hassalaryň suratlaryny we rentgen filmini ýükläň.

 • Näsag maglumatlary dogry barlandy we bellendi

  3D shemany tassyklaň

  Näsagyň 3D shemasyny onlaýn gözden geçiriň, üýtgetme pikirini iberiň we ahyrynda shemany tassyklaň.

 • 3D çap ediji maşyn

  Aligner önümçiligi

  3D çap etmek, gysmak, kesmek, timarlamak we üwemek.

 • Dişleriň ýokarky dişleri arassalaýjy

  Düzediş geýmek

  Kliniki operasiýa we näsaglara ýol görkezmek.

 • ALIGN sözi bilen deňleşdirilen dişler

  Bejerginiň tamamlanmagy

  Tassyklama sahypasyny suratlar, rentgen filmi we silikon täsirleri bilen dolduryň we soňra saklamak bejergisi bilen tamamlaň.

ýokarky ýokarky dişleri arassalaýjy Winçil bilen üpjün edilýän dürli hyzmatlaryň sanawy

Isleýşiňiz ýaly köp ýylgyryň

“VinciSmile” mugt 3D bejeriş meýilnamasyny hödürlär.

Indi ýylgyrşyňyza baha beriň

×
×
×
×
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň